نگارش فارسی

آموزش تایپ ده انگشتی
  1. خانه
  2. پایگاه دانش
  3. نگارش فارسی
  4. درست‌نویسی فارسی یا چگونه غلط ننویسیم
  5. جمع الجمع کلمات فارسی

جمع الجمع کلمات فارسی

در مقاله نشانه‌های جمع در فارسی درباره قواعد جمع کلمات فارسی صحبت کرده‌ایم. اما یکی از مهم‌ترین قواعدی که در جمع بستن کلمات باید به آن توجه کرد، جمع نبستن مجدد کلمات جمع یا جمع مکسر است. بسیاری از این کلمات ریشه عربی دارند و جمع ‌الجمع آنها، چنان در فارسی رخنه کرده است که به غلط رایج تبدیل شده‌اند. به مثال‌های زیر دقت کنید:

جمع الجمع، مدارک ها

با کسی ازدواج کردم که اخلاق‌های عجیبی دارد.

اخلاق خودش یک کلمه جمع به معنی خُلق‌ها و خصلت‌ها است.

نذورات خودتان را در صندوق بیندازید.

نذور جمع نذر است. نذرهای خودتان را...

با اینکه سن کمی دارد، اما حروف‌های انگلیسی را به خوبی می‌شناسد.

حروف جمع حرف است. حروف انگلیسی را...

مدارک‌هایم را در بانک جا گذاشتم.

مدارک جمع مدرک است. مدارکم را...

اما در برخورد با جمع جمع‌ها چه کنیم؟

اگرچه تعداد زیادی از این کلمات در متون اداری، کتاب‌ها، ترجمه‌ها و گفتگوی محاوره در جامعه استفاده می‌شود، اما باید برای اصلاح آنها کوشش کنیم. در وهله اول سعی کنیم از جایگزین‌های فارسی استفاده کنیم؛ یعنی مثلاً به جای کلمه معامله، می‌توانیم از بده بستان یا داد و ستد استفاده کنیم. اما اگر جایگزین فارسی مناسب نیافتیم، می‌توانیم به شکل مفرد کلمه، ها اضافه کنیم.

در ادامه می‌توانید تعدادی جمع‌های مکسر که به غلط درفارسی رایج شده‌اند و جایگزین‌های پیشنهادی ما را در جدول زیر مشاهده کنید.  

شکل مفردشکل جمعجمع جمع (نادرست)جایگزین مناسب
امراموراموراتامور
اَملآمالآمال‌هاآرزوها
بندربنادربنادرهابندرها
جملهجملجملاتجمله‌ها
جوهرجواهرجواهراتجواهر، گوهرها
حالاحوالاحوال‌ها، احوالاتاحوال
حرفحروفحروف‌ها، حروفاتحروف، حرف‌ها
حسحواسحواس‌هاحواس
حقحقوقحقوق‌هاحق‌ها، حقوق
خبرخبرهااخبارهاخبرها
خلقاخلاقاخلاق‌هاخوی‌ها
درویشدراویشدراویش‌هادرویش‌ها
رسمرسومرسوماترسوم، رسم‌ها
سانحهسوانحسانحه‌هاسانحه‌ها، سوانح
سلاحاسلحهاسلحه‌هااسلحه، سلاح‌ها
سنداسناداسنادهاسندها، اسناد
شأنشئونشئوناتشئون
شعاعاشعهاشعه‌هاشعاع‌ها
طرفاطرافاطراف‌هااطراف
طلبهطلابطلاب‌هاطلبه‌ها
عجبعجایبعجایب‌هاشگفتی‌ها
عملعملیاتعملیات‌ها عملیات، اعمال
فایدهفوایدفوایدهافواید، فایده‌ها
قیدقیودقیودهاقیدها
کسرکسورکسورات کسور
لازملوازملوازماتلوازم
مدرکمدارکمدارکاتمدرک‌ها
معاملهمعاملاتمعاملات‌هاداد و ستد، معامله‌ها
نادرنوادرنوادرهانوادر
نذرنذورنذوراتنذرها
وجهوجوهوجوهاتوجوه
ولداولاداولادهافرزندها، فرزندان

یک یادآوری مهم

تایپ ده‌انگشتی مهارتی است که همه به آن نیاز داریم. آن را با آسان‌ترین و بهترین روش بیاموزید.

همین الان یادگیری تایپ ده‌انگشتی را شروع کنید!

utype_ir

یوتایپ | آموزش تایپ ده‌انگشتی

در اینستاگرام، کلی مطالب آموزشیِ جالب و مفید برایتان داریم 👇

صفحه ما را ببینید
لوگوی یوتایپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *