دوره‌های آموزش تایپ سریع

ما در یوتایپ، دوره‌های مختلفی برای آموزش تایپ ده انگشتی داریم. شما بر اساس نیاز و هدف خود می‌توانید دوره دلخواه خود را انتخاب و آن را شروع کنید.

آموزش تایپ فارسی

در این دوره شما تایپ ده انگشتی فارسی را می‌آموزید و تمرین می‌کنید. آموزش تایپ سریع فارسی برای تمامی فارسی‌زبانانی که با رایانه سر و کار دارند، بسیار مفید است. درس‌ها را با دقت و به ترتیب کامل کنید و تا در یک درس استاد نشده‌اید به سراغ درس بعدی نروید.تلاش کلید پیروزی است!

شروع دوره

آموزش تایپ انگلیسی

در این دوره شما تایپ سریع انگلیسی را خواهید آموخت و تمرین خواهید کرد. آموزش تایپ سریع انگلیسی برای دانشجویان،‌ پژوهشگران، برنامه‌نویسان و همه کسانی که بیشتر با متون انگلیسی سر و کار دارند کارساز و مفید است.همین الان یک دقیقه وقت بگذارید و درس اول ما را امتحان کنید.

شروع دوره

آموزش تایپ اعداد

در این دوره شما تایپ سریع بخش عددی صفحه کلید را خواهید آموخت و تمرین خواهید کرد. آموزش تایپ سریع اعداد برای دانشجویان، حسابداران، کارمندان بانک، متصدیان ورود داده و همه کسانی که بیشتر با اعداد سر و کار دارند بسیار مفید است.اگر فقط یک دقیقه وقت دارید، همین الان درس یکم ما را امتحان کنید.

شروع دوره

تست سرعت تایپ

با استفاده از متونی که در این بخش آمده است، شما می‌توانید تست سرعت تایپ انجام دهید و سرعت و دقت خود را در زمان تایپ افزایش دهید. همچنین می‌توانید از این متن‌ها برای تمرین تایپ سریع استفاده کنید.اگر هنوز تایپ ده‌انگشتی را یاد نگرفته‌اید، می‌توانید به سادگی، با استفاده از دوره‌های آموزش تایپ فارسی، و آموزش تایپ انگلیسی در یوتایپ، این مهارت‌ها را یاد بگیرید.

شروع دوره