تست سرعت تایپ

با استفاده از متونی که در این بخش آمده است، شما می‌توانید تست سرعت تایپ انجام دهید و سرعت و دقت خود را در زمان تایپ افزایش دهید. همچنین می‌توانید از این متن‌ها برای تمرین تایپ سریع استفاده کنید.

اگر هنوز تایپ ده‌انگشتی را یاد نگرفته‌اید، می‌توانید به سادگی، با استفاده از دوره‌های آموزش تایپ فارسی، و آموزش تایپ انگلیسی در یوتایپ، این مهارت‌ها را یاد بگیرید.