تست سرعت تایپ

سرعت تایپ خودت را اندازه بگیر. با متن‌های واقعی تست سرعت تایپ انجام بده و با تمرین، سرعت و دقت تایپت را افزایش بده.

اگر هنوز تایپ ده انگشتی بلد نیستی، می‌توانی خیلی آسان با دوره‌های آموزش تایپ ده انگشتی فارسی، و آموزش تایپ ده انگشتی انگلیسی در یوتایپ، این مهارت مهم را یاد بگیری.