آموزش تایپ انگلیسی

در این دوره تایپ ده انگشتی انگلیسی را خواهی آموخت و تمرین خواهی کرد. آموزش تایپ سریع انگلیسی برای هر کسی که با متون انگلیسی سر و کار دارد، مفید و چاره‌ساز است.

یک دقیقه وقت بگذار و درس اول را امتحان کن.