موارد استفاده از نیم فاصله در نگارش و تایپ فارسی و روش صحیح درج نیم‌فاصله در همه نرم‌افزارها

نیم فاصله فارسی

نیم فاصله، یک فاصله با عرض صفر بین دو حرف فارسی است که از چسبیدن این دو حرف به هم جلوگیری می‌کند. از فاصله مجازی یا نیم فاصله در تایپ و نگارش فارسی در مواردی استفاده می‌شود که دو حرف به هم نمی‌چسبند، ولی فاصله مرئی هم ندارند. مثلاً کلمه‌ «بهره‌وری» با نیم‌فاصله تایپ می‌شود، نه با فاصله و به صورت «بهره وری».

در این مقاله، سعی کرده‌ایم به تمام موارد استفاده از نیم فاصله در نگارش و تایپ فارسی اشاره کنیم. با خواندن این مقاله شما خواهید دانست که کجا باید از نیم‌فاصله و کجا از فاصله معمول استفاده کنید و کجا هیچ فاصله‌ای درج نکنید.

چرا از نیم فاصله استفاده می‌کنیم؟

استفاده از نیم فاصله در متن فارسی دو دلیل دارد؛ یکی نگارشی و دیگری فنی است. دلیل نگارشی این است که نیم‌فاصله باعث می‌شود که ما متوجه بشویم با یک واحد معنایی سر و کار داریم و آن چه که در مقابل ماست، یک کلمه است نه دو کلمه. دلیل فنی نیز این است که اگر در متن به جای فاصله مجازی از فاصله استفاده کنید، مرورگرها و نرم‌افزارهای واژه‌پرداز آن کلمه واحد را دو کلمه در نظر می‌گیرند و ممکن است نیمی از کلمه در انتهای یک خط و نیم دیگر آن در ابتدای خط بعدی قرار بگیرد. اما اگر از نیم‌فاصله استفاده کنید، این دو بخش یک کلمه محسوب می‌شوند و در کنار هم قرار می‌گیرند. حتی اگر نرم‌افزار ناچار باشد کل کلمه را در خط بعدی قرار دهد، هرگز بین دو بخش آن فاصله نمی‌اندازد.

مبتدی به نظر نرس!

تایپ ۲ انگشتی و ۴ انگشتی مبتدی و کُنده. تایپ ده‌انگشتی رو آسون ولی حرفه‌ای یاد بگیر.

شروعِ رایگانِ یادگیری تایپ ده‌انگشتی

موارد استفاده از نیم فاصله در زبان فارسی

یک استثنای کلی درباره استفاده از نیم فاصله وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ اگر نیم فاصله تغییر ساختاری یا ظاهری در کلمه ایجاد نکند، نیازی به استفاده از آن نیست. مثلا، اگر چه ما بین اسم و ضمیر جمع «ها» نیم فاصله می‌گذاریم، اما برای نوشتن «پسرها» نیازی به درج فاصله بین «پسر»‌ و «ها» نیست.

پس با در نظر داشتن استثنای بالا، به تشریح موارد استفاده از نیم فاصله در نگارش و تایپ فارسی می‌پردازیم:

۱- بین «می» و ادامه فعل در افعال حال استمراری (مضارع)، ماضی استمراری

می‌آیم (حال استمراری)، می‌رفتم (ماضی استمراری)

۲- بین ریشه فعلی و ضمیر در افعال ماضی نقلی و ماضی بعید

آمده‌ام، رفته‌اید، دیده‌است، آمده‌بودم، رفته‌بود.

توضیح: البته همه در این باره هم‌رأی نیستند. ما در یوتایپ، ماضی نقلی و ماضی بعید را جدا و با فاصله کامل می‌نویسیم.)

۳- بین کلماتی که به ه آخری که صدای ــِـ بدهد ختم می‌شوند و ضمایر ملکی (ام، ات، اش و ...)

خانه‌ام، مقنعه‌اش، جامعه‌تان

۴- بین کلماتی که به ه آخری که صدای ــِـ بدهد ختم می‌شوند و «ای» نکره‌ساز

پروژه‌ای، خانه‌ای

توضیح: اگر ه آخر صدای ــِـ ندهد و همان صدای «هـ» را بدهد، نیم فاصله درج نمی‌شود.

شاهی

۵- در زمان جمع بستن کلمات با پسوند «ها»

کتاب‌ها، خانه‌ها

6- در زمان ترکیب اسم‌ها با پسوند

سیل‌آسا، تازه‌کار، سه‌گانه، سیاه‌گون

7- بین پیشوندهای «بی» و کلمه پس از آن

بی‌دلیل، بی‌حوصله

8- زمانی که با اضافه کردن ریشه فعلی به یک اسم، یک صفت فاعلی یا یک مصدر می‌سازیم:

ریاضی‌دان، پنجره‌ساز، گوشت‌خوار، سینه‌زن، راست‌گو، درون‌گرا، شاه‌زاده، دوچرخه‌ران، راه‌سازی، پیاده‌روی، جهان‌گردی

نکته مهم: این بند محل اختلاف است. بعضی‌ها ترجیح می‌دهند کلماتی مانند گوشتخوار، جهانگرد و ... را چسبیده بنویسند. اما به هر حال، اگر کلمه به ه آخری که صدای ــِـ بدهد ختم شود، استفاده از نیم فاصله ضروری است. پس «پنجرهساز» و «دوچرخهسوار» به هر صورت غلط است.

9- در صوتی که موصوف یا مضاف به «ـه» غیرملفوظ ختم شود، باید بعد از آن از «ی» اضافه استفاده کنیم و این «ی» با نیم‌فاصله از کلمه جدا می‌شود.

خانه‌ی من، گربه‌ی سفید

توضیح: در این مورد اتفاق نظر وجود ندارد و این علامت به دو صورت نوشته می‌شود: «ـه‌ی» و «ـۀ». اگر در متن از شکل اول استفاده می‌کنید، باید آن را با نیم‌فاصله از موصوف یا مضاف جدا کنید. به هر حال بعضی «خانه‌ی من» بعضی «خانـۀمن» و بعضی «خانه من» را درست می‌دانند. توصیه می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع مقاله املای درست ه همزه دار (هٔ) یا ه‌ی را مطالعه کنید.

10- ترکیب‌های وصفی عادی و مقلوب که به یک صفت واحد تبدیل شده‌اند

گوشت‌تلخ، دل‌نازک،‌ پاک‌دامن، بزرگ‌منش، تلخ‌زبان

توضیح: برخی ممکن است این موارد را بدون فاصله درج کنند و مثلا «پاکدامن» و «بزرگمنش» را صحیح‌تر بدانند.

11- بین صفت و موصوف مقلوبی که به یک کلمه تبدیل شده باشد.

نرم‌افزار،

12- در پیوند اسمی به جای خط فاصله (-) از نیم‌فاصله هم می‌توانیم استفاده کنیم.

سیاسی‌اجتماعی، سمعی‌بصری، قم‌تهران

توضیح: شاید «سیاسی-اجتماعی» و «سمعی-بصری) صحیح‌تر باشد. به هر حال بهتر است از درج فاصله بین این اجزا بپرهیزیم.

13- بین صفت و پسوندهای تفضیلی «تر» و «ترین»

شیرین‌تر، شایسته‌تر، درست‌تر، آرام‌تر

توضیح: کلمه «بهتر» همیشه چسبیده است. چون به یک واحد معنایی مستقل تبدیل شده. به علاوه برخی معتقد به چسبیده‌نویسی «تر» و «ترین» هستند. البته به هر حال، در موارد زیر، اولویت با جدانویسی و درج نیم فاصله است.

14- در کلمات مختوم به مصوت بلند «ی»

قانونی‌تر، صمیمی‌تر

۱5- در کلمات مختوم به «ه» که صدای ــِـ بدهد

خسته‌تر، دیوانه‌ترین

۱6- «هم» به‌عنوان پیشوند اشتراک به کلمه بعد از خود می‌چسبد.

همکلاسی، همسنگر، همسان

توضیح: اما در این مورد استثنا هم وجود دارد. در این موارد «هم» با نیم‌فاصله از کلمه بعد از خود جدا می‌شود؛ به مثال‌های زیر دقت کنید:

  • اگر کلمه‌ای با حرف «م» آغاز شود

هم‌مسلک، هم‌میهن

  • اگر کلمه‌ای با حرف «الف» آغاز شود

هم‌اتاق، هم‌اسم

17- قیدهای تکرار با نیم فاصله درج می‌شوند

کم‌کم،‌ نم‌نمک، آرام‌آرام

18- ترکیب‌های عربی

در نوشتن ترکیب‌های عربی هم باید به این نکته توجه کرد که با نیم فاصله نوشته شوند؛ مانند:

فضل‌الله، خار‌ق‌العاده،‌ لوازم‌التحریر

19- حروف اضافه مرکب را هم باید یا نیم فاصله نوشت

تابه‌حال، به‌عنوان،‌ به‌خاطر، درباره

نکته: البته در این‌باره هم میان صاحبنظران ویراستاری اختلاف نظرهایی هست و عده‌ای معتقدند که می‌توان چنین کلماتی را جداگانه نیز نوشت.

چگونه نیم‌فاصله را تایپ کنیم؟

ما در استاندارد یونیکد، چندین کاراکتر با فاصله نامرئی داریم و همین باعث شده که برای تایپ نیم‌فاصله، از کاراکترها و روش‌های مختلفی استفاده شود. اما ما در اینجا تنها درست‌ترین و ساده‌ترین روش را به شما آموزش می‌دهیم. کاراکتر درست نیم‌فاصله، نامش Zero-width non-joiner است که در استاندارد یونیکد با شماره U+200C کدبندی شده و در html، با کد اختصاری ‌ قابل درج است.

درج نیم فاصله در ویندوز

اگر در ویندوز از صفحه کلید فارسی رایج استفاده می کنید، می‌توانید در همه محیط‌های نرم‌افزاری، نیم فاصله را با گرفتن کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+2 تایپ کنید.

اگر در ویندوز از صفحه کلید استاندارد فارسی استفاده می‌کنید (که توصیه ما هم همین است)، در همه محیط‌های نرم‌افزاری کافی است برای درج نیم‌فاصله از Shift+Space استفاده کنید.

درج نیم‌فاصله در لینوکش و مکینتاش

در سیستم عامل‌های لینوکس و مکیناش نیز برای درج نیم‌فاصله باید از کلیدهای ترکیبی Shift+Space استفاده کنید.

درج نیم‌فاصله در اندروید

در سیستم عامل اندروید، بسته به این که گوشی شما چه مارکی است، نرم‌افزار صفحه کلید متفاوتی ممکن است به صورت پیشفرض نصب باشد. اکثر نسخه‌های جدید صفحه‌کلیدهای پیشفرض دارای نیم‌فاصله هستند. مثلا نسخه جدید صفحه کلید پیشفرض گوشی‌های سامسونگ در کنار دکمه فاصله، دکمه نیم‌فاصله نیز دارد. اما اگر صفحه‌کلید گوشی شما نیم‌فاصله ندارد، توصیه می‌کنیم صفحه کلید Gboard را که متعلق به گوگل است از پلی استور یا بازار نصب کنید. پس از نصب Gboard و فعالسازی آن از قسمت تنظیمات گوشی، شما هم امکان درج نیم‌فاصله دارید و هم از قابلیت‌های جالب این صفحه‌کلید بهره‌مند خواهید شد. کاراکتر نیم‌فاصله در این صفحه‌کلید نیز، در کنار دکمه فاصله قرار دارد.

درج نیم‌فاصله در آیفون

سیستم عامل IOS در نسخه‌های جدید خود به طور پیشفرض دارای صفحه کلید فارسی است که دکمه درج نیم‌فاصله نیز دارد و جایگاه آن در کنار دکمه فاصله است.

سخن آخر

در این نوشته کوشیدیم عمده موارد استفاده از نیم فاصله در نگارش و تایپ فارسی را فهرست کنیم و نحوه صحیح درج نیم‌فاصله در رایانه و موبایل و در سیستم عامل‌های مختلف را بازگو کنیم. اگر در مورد هر یک از بخش‌های این نوشته بحثی دارید یا نظر دیگری در مورد موارد مطرح شده در این مقاله دارید، بخش دیدگاه‌ها برای شماست.

یک نکته مهم

به خاطر سازگاری بهتر با موتورهای جستجو، در این نوشته واژه نیم‌فاصله بیشتر به صورت نیم فاصله و بدون درج نیم‌فاصله نوشته شده است.

یک یادآوری مهم

تایپ ده‌انگشتی مهارتی است که همه به آن نیاز داریم. آن را با آسان‌ترین و بهترین روش بیاموزید.

همین الان یادگیری تایپ ده‌انگشتی را شروع کنید!

utype_ir

یوتایپ | آموزش تایپ ده‌انگشتی

در اینستاگرام، کلی مطالب آموزشیِ جالب و مفید برایتان داریم 👇

صفحه ما را ببینید
لوگوی یوتایپ

۶۶ دیدگاه

امین

سلام
ببخشید کلمه‌ی آنچه را باید سرهم نوشت یا با نیم‌فاصله به‌صورت آن‌چه؟ آنجا و اینجا چه‌طور؟ لطفاً دلیلش رو هم بگید. سپاس

پاسخ
یون های

درود!
یه سؤالی ذهنم رو درگیر کرده.
اگر به چنین گروهی از صفت‌ها بربخوریم، باید نیم‌فاصله بین اون‌ها گذاشته بشه؟
مثلاً: نان‌به‌نرخ‌روز‌خور یا نان به نرخ روز خور؟
دست‌و‌پاچلفتی یا دست‌ و پا چلفتی؟
بی‌چشم‌و‌رو یا بی‌چشم و رو؟
سربه‌فلک‌کشیده یا سر به فلک کشیده؟

پاسخ
ساینا نجم الدین

نظرات مختلفی در این باره وجود دارد. برخی معتقدند باشد با نیم فاصله نوشته شود و برخی معتقدند به دلیل آنکه عبارت بسیار طولانی می‌شود و حتی ممکن است ظاهر متن را نازیبا کند، باید آن را با فاصله نوشت. سعی کنید هر شیوه را که برمی‌گزیند، در سراسر متن اصل یکدستی را رعایت کنید. اما به زعم من و روشی که از نوشتن چنین عبارت‌هایی از آن استفاده می‌کنم بدین صورت است که تلفیقی از هر دو روش است:
نان به‌نرخ روزخور
دست و پا چلفتی
بی‌چشم و رو
سر به‌فلک کشیده

پاسخ
ساینا نجم الدین

دوست عزیز، این اعداد بهتر است با فاصله نوشته شوند مانند؛ بیست و نه، چهارصد و هشتاد و پنج، هزار و پانصد و دویست و دو.

پاسخ
چن‌چانگ

با سلام خدمت شما
مقاله‌های بسیار مفیدی میذارید، فوق‌العاده هستن:)
برای نوشتن مثلاً
پاسخ‌تون، اتاق‌شون، فرش‌شون، تخت‌خواب‌تون و…
باید این‌جوری نوشت؟ مثل به هم چسبیده؟

پاسخ
ساینا نجم الدین

هر دو. سعی کنید هرکدام را برمی‌گزینید از ابتدا تا انتها همان را مورد استفاده قرار بدهید.

پاسخ
احسان

سلام
خدا قوت.
اگر «را» را با فاصله بنویسیم، وقتی در انتهای خط باشد گاهی به ابتدای خط بعدی منتقل می‌شود. این غیر استاندارد نیست؟ آیا بهتر نیست «را» با نیم فاصله باشد؟

پاسخ
ساینا نجم الدین

را یک کلمه مستقل است که گاهی می‌تواند نشانه مفعولی باید یا نقش‌های دستوری دیگری را بپذیرد. بنابراین باید با فاصله از کلمه قبل و بعد خودش قرار بگیرد و اشکالی هم به وجود نمی‌آید اگر که در انتها یا آغاز خط جدید قرار بگیرد.

پاسخ
زینب رحمانی

سلام وقتتون بخیر. کلمه کم باران،معدنکاری، زهکشی، خشکسالی، آبیاری باید نیم فاصله بگیرد یا متصل یا با یک فاصله کامل؟

پاسخ
ساینا نجم الدین

باید با نیم‌فاصله نوشته شوند. اصل را بر استقلال معنایی بگذارید. کم‌باران، زه‌کشی، خشک‌سالی و … همگی یک کلمه مستقل را تشکیل داده‌اند.

پاسخ
نفس

ممنون از توصیحاتتون
وقتی توی محاوره بعد از بعضی جملات از ها ستفاده میکنیم باید نیم فاصله استفاده کنیم یا فاصله؟
مثل:
دست نزنی‌ها یا دست نزنی ها
خطرناکه‌ها یا خطرناکه ها

پاسخ
ساینا نجم الدین

سلام دوست عزیز.
متاسفانه درباره کلمات محاوره هنوز رسم‌الخط منسجمی به دست نیامده است. اما درباره عبارت دست نزنی‌ ها، باید دقت داشته باشیم که «ها» در این‌گونه عبارت‌ها نشانه تحذیر است که به قصد بازدارشتن مخاطب از انجام کاری ادا می‌شود و نباید با ها که نشانه جمع است اشتباه گرفته شود. بنابراین می‌توانیم این عبارت به این صورت بنویسیم: دست نزنی ها یا خطرناکه ها. همچنین می‌توانیم دست نزنی ها را به صورت دست نزنیا هم بنویسم.

پاسخ
احمدی

با سلام. شگفت انگیز و رسوا کننده هم به نیم فاصله نیاز دارند یا هر کدوم معنای مستقل دارند و نیازی نیست؟

پاسخ
ساینا نجم الدین

کلمه انگیز، پسوند است و تنها در کنار کلما دیگر معنای کامل پیدا می‌کند؛ بنابراین،باید همراه با نیم‌فاصله نوشته شوند. در مورده رسوا کننده هم همینطور. برای ایکه بتوانید به راحتی تشخیص دهید که کلمه‌ای نیاز به فاصله یا نیم فاصله دارد بهتر است اصل استقلال معنایی را در نظر بگیرید.

پاسخ
ساینا نجم الدین

پسوندها باید به کمک نیم‌فاصله با کلمات همراه شوند. مثل شگفت انگیز، حیرت‌انگیز و … رسواکننده هم چون استقلال معنایی دارند بنابراین با نیم فاصله باید نوشته شود.

پاسخ
جواد

کلماتی مثل شیخ‌طوسی، علامه‌حلی و موارد مشابه چطور؟ اینها با نیم‌فاصله هستن؟

پاسخ
یوتایپ

به نظر می‌رسد این اسامی دو کلمه‌ای باشند و بهتر باشد که آن‌ها را با فاصله کامل بنویسیم.

پاسخ
جواد

افعال مضارع مستمر رو با نیم‌فاصله باید زد؟
مثلا دارم‌می‌روم درست هست؟ یا اینکه قسمتِ “دار”ش رو با فاصله کامل از بقیه‌ی فعل زد؟ یعنی اینطور باید نوشت: دارم می‌روم؟
ممنون میشم سریع‌تر پاسخ بدید

پاسخ
ساینا نجم الدین

بهتر است هر کدام جدا نوشته شوند: دارم می‌روم/ دارد می‌آید/ داریم می‌نویسیم.

پاسخ
جواد

سلام ممنون از زحمات و پاسخگویی‌تون.
میخواستم ببینم در عبارت “در فقه یکسِری قواعد دیگر نیز وجود دارد که…”
واژه‌ی یکسری باید با نیم فاصله نوشته شود یا فاصله‌ی کامل؟
یعنی یک‌سری درست است یا یک سری؟

پاسخ
ساینا نجم الدین

سلام دوست عزیز
واژه یک سری بهتر است با فاصله نوشته بود. اما باید توجه داشته باشید که درباره این‌گونه کلمات بهتر است یک‌دست نویسی را هم مدنظر داشته باشید؛ یعنی، اگر در متنی کلمه یک سری را با فاصله نوشتید، املای ان را به همین شیوه تا پایان متن ادامه بدهید و از نوشتن آن به صورت‌های یکسری یا یک‌سری پرهیز کنید.

پاسخ
مهشید

سلام. ممنونم از مطلب خوبتون. خیلی چیزها و خیلی نکات‌ها در مورد نیم‌فاصله در ویراستاری یاد گرفتم.
فقط یک سوالی دارم و نمی‌دانم که در این کلمه نیم‌فاصله بگذارم یا فاصله؟
«اولین‌بار» یا « اولین بار»

پاسخ
یوتایپ

«اولین بار» از نظر ساختاری، تفاوتی با «اولین دانشجو» ندارد. پس درست‌تر است که با فاصله نوشته شود.

پاسخ
سهیلا

سلام برای نوشتن عدد در متن باید به صورت عددی بنویسیم یا حروف؟
او بیست و دو سال داشت. درسته یا ؟
او ۲۲سال داشت.

پاسخ
ساینا نجم الدین

درود دوست عزیز
در این مثالی که شما ذکر کرده‌اید بهتر است آن را به صورت عددی بنویسیم اما این قاعه ممکن است در مثال‌های دیگر متفاوت باشد. برای اینکه این تفاوت را دریابید توصیه می‌کنم مقالات اعداد را به عدد بنویسیم یا حروف؟ و عددنویسی: نگارش صحیح اعداد در فارسی را مطالعه کنید.

پاسخ
جواد

سلام خیلی ممنون از نکات خوبی که مطرح کردید در بحث ویراستاری مربوط به تایپ.
یه سوال داشتم: کلماتی مثل سید جلیل ناصرالدّین یا کلماتی مثل حسن ابن علی و موارد مشابه چون در حقیقت یک واحد اسمی هستند باید با نیم فاصله نوشته بشن؟ یعنی مثلا جلیل‌ناصرالدّین و حسن‌ابن‌علی درسته یا جلیل ناصرالدین و حسن ابن علی؟

پاسخ
یوتایپ

یک نام می‌تواند متشکل از چند کلمه باشد. پس نیازی به استفاده از نیم‌فاصله نیست و فاصله کامل درست‌تر به نظر می‌رسد.

پاسخ
جواد

ممنون از پاسخگویی.
و یک سوال دیگه این‌که در کلماتی که به صورت جمع با پسوند “ها” می‌آیند هم باید به صورت نیم فاصله زد یا فاصله؟
مثلا “تجارت‌های شرعی” درست هست یا “تجارت های شرعی” ؟؟

پاسخ
ساینا نجم الدین

دوست عزیز، بهتر است که علامت جمع «ها» همراه با نیم فاصله نوشته شوند یعنی عبارت تجارت‌های شرعی درست‌ است. تنها یک استثنا در نظر برخی از ویراستاران وجود دارد که معتقدند در کلمات دو حرفی مانند «زن» می‌توانیم ها را به کلمه بچسبانیم یعنی زنها.

یوتایپ

در ترکیبات دو کلمه‌ای اینچنینی که بینشان کسره وجود دارد، باید فاصله درج شود. پس «ساختار کلی» درست است.

پاسخ
یوتایپ

درود. این ضمیرهای شخصی پیوسته بدون نیم‌فاصله به کلمه قبلی خود می‌چسبند پس «کتابش» درست است. البته اگر کلمه به «ه»ای که صدای «ـِ» می‌دهد ختم شود، با نیم‌فاصله به صورت «مدرسه‌اش» نوشته می‌شود.

پاسخ
ایلیا

درود بر شما. مطلب بسیار مفیدیست، و به‌دقّت خواندمش؛ اما انصافا تشخیص این که کجا باید از نیم‌فاصله استفاده کرد و کجا باید فاصلۀ کامل را به کار برد، بس دشوار است و نیاز به دانش فراوان دارد.

خوشحال می‌شوم اگر راهنمایی کنید، در موارد زیر، کدام تایپ صحیح است:

* قرچ‌وقروچ یا قرچ و قروچ؟
* به‌عنوان یا به عنوان؟
* ازاین‌رو یا از این رو؟
* بنابراین یا بنابر این؟
* مهندس‌پرویزی یا مهندس پرویزی؟
* سیّده‌فاطمه یا سیّده فاطمه؟
* رخ‌داده‌است یا رخ داده‌است؟

پاسخ
یوتایپ

دوست عزیز، ممنون از اظهار لطف شما. واقعیت این است درباره بیشتر مواردی که گفتید، پاسخ واحدی وجود ندارد و شاید افراد مختلف پاسخ‌های متفاوت به آن بدهند. بر اساس رویکرد ما در یوتایپ، غیر از «بنابراین»، بقیه جدا نوشته می‌شوند؛ اگر چه درباره «بنابراین» هم جدانویسی آن غلط نیست.

پاسخ
فردا

با سلام.

نتیجه‌گرفتم یا نتیجه گرفتم؟

ممکن‌است یا ممکن است؟

عبارت “ممکن است” رو می‌شه معادل واژگانی چون “شاید” و “احتمالا” در نظر گرفت. آیا کلّش یک واژه محسوب نمی‌شه؟

با سپاس.

پاسخ
یوتایپ

این که یک عبارت چند کلمه‌ای رو بشه معادل یک کلمه در نظر گرفت، دلیلی بر نوشتن آن با نیم‌فاصله نیست. «ممکن است»‌ و «نتیجه گرفتم» جدا نوشته می‌شوند.

پاسخ
فرانک

سلام
میخاستم ببینم کلمه هایی مثل اینجا و و آنجا و یا هم چنین رو باید با نیم فاصله تایپ کرد یا چسبیده باشن؟
ممنون

پاسخ
ساینا نجم الدین

درباره املای کلمات اینجا و انجا بهتر است این نکته را مد نظر قرار دهید که چنانچه ترکیب این و آن و اسمی که بعد از آن ها می آید یک کلمه مستقل دستوری ایجاد کند، باید به صورت متصل نوشته شوند مانند: آنجا، اینجا، همچنان، همچنین، همان، همین، آنچنان، اینچنان.

پاسخ
taha

رتبه بندی درسته یا رتبه‌بندی؟
سطح بندی درسته سطح‌بندی درسته؟

پاسخ
یوتایپ

همان طور که در متن مقاله اشاره شده، زمانی که با اضافه کردن ریشه فعلی به یک اسم، یک صفت فاعلی یا یک مصدر می‌سازیم، از نیم‌فاصله استفاده می‌شود. پس رتبه‌بندی و سطح‌بندی درست است.

پاسخ
یوتایپ

پر شدن از نظر نقش کلمات تفاوتی با خالی شدن یا گرم شدن ندارد. این‌ها دو واحد معنایی مجزا هستند که بایستی جدا نوشته شوند. در مورد افعال ماضی نقلی و بعید نیز بهتر است آن‌ها را با فاصله کامل از هم جدا کنید.

پاسخ
علی

سلام.
ببخشید کلمات زیر
1- بصورت
2- بعنوان
3- مادامیکه
4-بکار بردن
5-به رویِ
6-اینگونه
چی میشن؟ الان ببینید اینایی که در پایین مینویسم درست هستند البته با نیم فاصله (بجای نیم فاصله خط تیره میذارم (کیبورد من معمولیه فعلا اینجا خط فاصله ایجاد نمیکنه مجبورم خط تیره بذارم):
1- به-صورت
2-به-عنوان
3-مادامی-که
4-به-کار بردن
5-به-روی
6- اینگونه

پاسخ
حسین

سلام. یه سؤال: در کلماتی همچون: « همینطور، هر کس، آن قدر و اینگونه باید فاصله‌ی مجازی بگذاریم یا نه؟

پاسخ
یوتایپ

در این موارد اختلاف نظر فراوان است. برخی آن‌ها را جدا، برخی با نیم‌فاصله و برخی سرهم می‌نویسند. رویکرد ما این است که ضمایر اشاره این آن همین و همان واحدهای معنایی جدایی هستند که باید به طور کامل و با فاصله از کلمان پس از خود جدا شوند. به هر حال، هر رویکردی را که درست می‌دانید، مهمتر آن است که در کل متن شما شیوه ای یکتا رعایت شده باشد.

پاسخ
hasani.baneh43@gmail.com

با سلام. اميدوارم هميشه موفق باشيد. هم مشغول تايپ فارسي هستم(بعد از 25 سال گنجشكي تايپ كردن) و هم نكاتي را كه در مورد صفحه كليد فارسي فرموديد اجرا كردم.عالي بود

پاسخ
پارسا

سلام، وقت بخیر.
ببخشید، می‌خواستم بپرسم «هم» با نیم‌فاصله درج میشه یا فاصله؟
به عنوان مثال «من هم» یا «من‌هم» درست هست؟

پاسخ
یوتایپ

در مثالی که ذکر کردید، «هم» یک حرف مجزا است با فاصله کامل درج می‌شود. اما در کلماتی مثل «همکار» و «هموطن» که شکل پیشوند دارد، چسبیده است؛ اگر چه برخی ترجیح می‌دهند کلماتی مثل «هم‌سلولی، هم‌میهن، هم‌داستان و …» را با نیم‌فاصله بنویسید. در کلماتی که با الف شروع می‌شوند نیز، قطعا باید از نیم‌فاصله استفاده کرد؛ مانند «هم‌اتاقی و هم‌استانی».

پاسخ
siamakns

از کتابِ «فرهنگ املایی خطّ فارسی بر اساس دستور خطّ فارسی» مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی(ویراست جدید)، صفحه ۱۳؛ نقلی را برایتان می‌آورم.
[ 2- فاصله‌گذارِ بینِ اجزایِ کلماتِ مرکّب که در چاپِ رایانه‌ای بسیار حائزِ اهمیت است. در این فرهنگ سه نوع فاصله وجود دارد:عدمِ فاصله، نیم‌فاصله، یک‌فاصله(یا فاصله تمام).]

نیم‌فاصلهِ بیان شده در سایت یوتایپ درواقع همان عدمِ فاصله در کتابِ مذکور است. لطفاً درباره نیم‌فاصله -برای نوشتنِ ترکیباتِ متشکل از مضاف‌ومضافٌ‌الیه و موصوف‌وصفت- هم توضیحاتی ارائه نمایید.

پاسخ
مجتبی طاهری

دوست گرامی؛ ممنون که این نکته به‌جا رو ذکر کردید. ما در یوتایپ هدفمان این است که در نگارش از پیچیده‌سازی بیش از حد پرهیز کنیم. همین حالا هم درباره درج فاصله و نیم‌فاصله اختلافات زیادی وجود دارد و تقسیم آن به سه قسم،‌ موجب پیچیدگی بیش از حد خواهد شد. ما کوشش می‌کنیم که تنها به مواردی که بر روی آن‌ها اتفاق نظر نسبی وجود دارد، اکتفا کنیم.

پاسخ
siamakns

از نظر نگارنده بهتر است نظراتِ فرهنگستانِ زبان و ادب فارسی را اصل قرار دهیم تا بتوانیم از برداشت‌های شخصی و ایجاد تشتت در شیوه‌های نگارش بپرهیزیم.

پاسخ
یوتایپ

به یک حرف اضافه است و درست‌تر است که آن را جدا و با فاصله کامل بنویسید.

استاد

مقاله خوبی بود . به شدت (یا به‌شدت ) سلیقه‌ای است . مثل قید جمله‌ی قبل . همونطور که دستور زبان در مواردی سلیقه‌ای شده به این ریزموارد هم سرایت کرده . ولی اگر این نیم‌فاصله رعایت بشه متن بسیار زیبا و روان میشه . ممنون از شما

پاسخ
عاطفه

سلام و درود
ممنون از شما بابت این مقاله
آیا برای فامیلی افراد هم باید از نیم‌فاصله استفاده کنیم؟
مثل: خامس پناه

پاسخ
Sajjad Farsad

یک نکته کلی ای هم که میشه گفت اینه که هر جا معانی دو کلمه به هم متصل بود باید خود دوکلمه هم به هم متصل باشن
مثلا : خنده‌دار اگه جدا نوشته بشه معانی خنده و دار از هم جدا لحاظ میشن ولی به صورت چسبیده نه

پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *