گزارش پیشرفت

امتیاز اندوخته،‌ نشان‌های کسب‌شده و خلاصه‌ای از نتایج تمرین‌های گذشته و وضعیت پیشرفت‌تان را در این صفحه می‌بینید. نمودارهای سرعت، دقت و میزان تمرین با انجام انتخاب از فرم‌های مربوطه، به‌روز می‌شوند.