ک ش ک ش شک کش

کک شش کشک شکک

شکم مشک شکمک بست

شستک مشتک مستک کمست

بستم شب کش سیب کشتم

تب مکن میکنی کم کن شک نکن

شب کم کم تب میکنم شک نکنم

کشککم کم نیست شکم میشکنم

درس چهار

تا به این جای کار،  شش حرف م، ن،ت، ب، ی و س را با هم کار کردیم. در این درس، دو حرف ک و ش را به حرف‌های قبلی اضافه می‌کنیم، تا ۸ حرف مربوط به دکمه‌های خانه کامل شوند. ک را با انگشت کوچک دست راست و ش را به انگشت کوچک دست چپ تایپ می‌کنیم.

l4

شاید در ابتدا تایپ کردن با انگشت کوچک اندکی نسبت به انگشت‌های دیگر مشکل باشد و چندان راحت نباشید. اما نگران نباشید. با اندکی تمرین به زودی در این کار استاد خواهید شد! اصلا عجله نکنید و با دقت و آرامش تایپ کنید.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

یوتایپ؛ وبسایت آموزش تایپ ده‌انگشتی فارسی و انگلیسی

نمودار پیشرفت

با ثبت نام در یوتایپ، می‌توانید نمودار روند پیشرفت خود را در هر درس مشاهده کنید و به گزارش‌های تحلیلی در مورد روند کلی آموزش تایپ خود دسترسی داشته باشید.

ثبت نام کنید

دروس یوتایپ برای آموزش تایپ سریع با صفحه‌کلید فیزیکی طراحی شده اند. برای استفاده از دروس، در رایانه شخصی یا لپتاپ خود به آدرس utype.ir بروید.

اما حال که روی موبایل گذرتان به اینجا افتاده، لطفا ما را در اینستاگرام یا تلگرام دنبال کنید و سری هم به مقاله‌های ما در بلاگ یوتایپ بزنید.