درس سی و هشت

وقتش رسیده که حسابی به پشتکار خودت ببالی. در این درس تایپ دو تنوین دیگر را تمرین خواهیم کرد.

دو زیر یا تنوین جر (ــٍـ)

هر هر دو صفحه کلید رایج و صفحه کلید استاندارد فارسی، دوزیر با گرفتن دکمه Shift راست و فشردن دکمه E (انگشت میانی دست چپ) تایپ می‌شود.

دو پیش یا تنوین ضم (ــٌـ)

هر هر دو صفحه کلید رایج و صفحه کلید استاندارد فارسی، دوپیش با گرفتن دکمه Shift راست و فشردن دکمه W (انگشت انگشتری دست چپ) تایپ می‌شود.

برای آخرین تمرین آماده‌ای؟

برای شروع، کلید فاصلهکیبوردتان را فشار دهید.

درس سی و هشت - آموزش تایپ فارسی - یوتایپ

نیاز به کیبورد فیزیکی

برای استفاده از درس‌ها، یک کیبورد فیزیکی به دستگاه خود وصل کنید و یا در رایانه شخصی یا لپتاپ خود به آدرس utype.ir بروید.

نحوه اتصال کیبورد به گوشی و تبلت

حالا که روی موبایل گذرتان به اینجا افتاده،
لطفاً ما را در اینستاگرام دنبال کن.

utype_ir

یوتایپ | آموزش تایپ ده‌انگشتی

برای دریافت مطالب مفید و شرکت در قرعه‌کشی‌ها فالو کنید.

Follow on Instagram
لوگوی یوتایپ