تاتا بلبل تاتا بلبل

تلبا لابت اتلب بالت

ملت اتابک نسیان کلام

بابک با یک تانک بانک کشت

بلبلی بی لب لب بام است

اکتساب لاابالی شکست است

مستان بی میل نیستن لکن کم بالن

بسی کم مباش کمی بیش باش

کم کم ماست کاملا بست

درس پنج

۸ حرف مربوط به دکمه‌های خانه را در درس‌های گذشته تمرین کردیم. در درس‌های گذشته، جای انگشتان شما روی دکمه‌ها ثابت بودند؛ اما از این درس، می‌خواهیم انگشتان را روی دکمه‌ها به حرکت درآوریم.

در این درس، می‌خواهیم دو حرف ا و ل را با همراه حروف قبلی تمرین کنیم. ا را با انگشت اشاره‌ی دست راست و ل را با انگشت اشاره‌ی دست چپ تایپ می‌کنیم. یک اصل کلی وجود دارد: هر انگشتی که برای تایپ یک حرف دیگر از دکمه‌ی خانه خارج شود، باید پس از زدن دکمه‌ی مربوطه، به خانه برگردد. پس شما پس از تایپ حرف ا، باید انگشت اشاره‌ی دست راست را به خانه‌ی خود، یعنی دکمه‌ی ت برگردانید. و انگشت اشاره‌ی دست چپ نیز پس از تایپ حرف ل باید به خانه‌ی خود یعنی دکمه‌ی ب برگردد.

l5

هنگام تایپ، دستان خود را منتقبض نکنید و اجازه دهید دستان شما در حالت طبیعی خود باشند. آرام و با دقت تایپ کنید.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

یوتایپ؛ وبسایت آموزش تایپ ده‌انگشتی فارسی و انگلیسی

نمودار پیشرفت

با ثبت نام در یوتایپ، می‌توانید نمودار روند پیشرفت خود را در هر درس مشاهده کنید و به گزارش‌های تحلیلی در مورد روند کلی آموزش تایپ خود دسترسی داشته باشید.

ثبت نام کنید

دروس یوتایپ برای آموزش تایپ سریع با صفحه‌کلید فیزیکی طراحی شده اند. برای استفاده از دروس، در رایانه شخصی یا لپتاپ خود به آدرس utype.ir بروید.

اما حال که روی موبایل گذرتان به اینجا افتاده، لطفا ما را در اینستاگرام یا تلگرام دنبال کنید و سری هم به مقاله‌های ما در بلاگ یوتایپ بزنید.