در ۱۳۳۵، در اولین سرشماری رسمی، جمعیت ایران ۱۸،۹۵۴،۷۰۴ نفر گزارش شد.

از این جمعیت، حدود ۳۲ درصد، یعنی ۶،۰۰۲،۶۲۱ نفر در شهرها ساکن بوده اند.

در سرشماری سال ۱۳۹۰، جمعیت کشور بالغ بر ۷۵۱۴۹۶۶۹ تن بوده است.

در این سرشماری، جمعیت تهران ۸۱۵۴۰۵۱ نفر، مشهد ۲۷۴۹۳۷۴ نفر و اصفهان ۱۷۵۶۱۲۶ بوده است.

کرج با ۱۶۱۴۶۲۶ نفر، تبریز با ۱۴۹۴۹۸۸ نفر و شیراز با ۱۴۶۰۶۶۵ نفر در رتبه های بعدی قرار دارند.

گفته می شود در سال ۱۳۹۵، جمعیت ایران از مرز ۸۰ میلیون نفر گذشته است.

درس بیست و ششم

برای دسترسی به این درس شما نیاز به حساب کاربری فعال دارید. با تهیه حساب کاربری فعال، به تمامی دروس آموزش تایپ فارسی و انگلیسی دسترسی خواهید داشت. حساب کاربری را می‌توانید از بخش زیر تهیه کنید. اگر حساب کاربری دارید، از فروم ورود در بخش پایینی صفحه وارد شوید.ثبت حساب جدید

اشتراک خود را انتخاب کنید

 •  
  دسترسی به تمامی درس‌های تایپ فارسی و انگلیسی به مدت ۳۰ روز
 •  
  دسترسی به تمامی درس‌های تایپ فارسی و انگلیسی به مدت سه ماه - (۳۳ درصد تخفیف نسبت به ماهانه) (توصیه می‌شود)
 •  
  دسترسی به تمامی درس‌های تایپ فارسی و انگلیسی به مدت شش ماه (۵۰ درصد تخفیف نسبت به ماهانه)
 •  
  دسترسی به تمامی درس‌های تایپ فارسی و انگلیسی به مدت یک‌سال (۶۶ درصد تخیف نسبت به ماهانه)

عضو هستید؟ وارد شوید

یوتایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی‌است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.