یث۳ نه۸ یث۳ نه۸ یث۳ نه۸

ث۳ ه۸ ث۳ ه۸ ث۳ ه۸ ث۳ ه۸

۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸

ع۷ ث۳ ق۴ ه۸ ق۴ ه۸ ع۷

۳۴۷۸ ۳۸۷۴ ۳۳۸۴۷۴۸۸

دو ضرب در ۴ مساوی ۸

۳ به اضافه ۴ مساوی ۷

۳۸ یا ۳۷ یا ۴۷ یا ۸۷ یا ۴۳

۳۳ پل اصفهان ۳۳ دریچه دارد.

در سال ۸۴، او ۳۷ سال داشت.

وزن محموله ۳۸.۴۷ کیلوگرم بود.

این واقعه تا کنون ۳۴۸ بار تکرار شده.

درس بیست و دوم

برای دسترسی به این درس شما نیاز به حساب کاربری فعال دارید. با تهیه حساب کاربری فعال، به تمامی دروس آموزش تایپ فارسی و انگلیسی دسترسی خواهید داشت. حساب کاربری را می‌توانید از بخش زیر تهیه کنید. اگر حساب کاربری دارید، از فروم ورود در بخش پایینی صفحه وارد شوید.ثبت حساب جدید

اشتراک خود را انتخاب کنید

 •  
  دسترسی به تمامی درس‌های تایپ فارسی و انگلیسی به مدت ۳۰ روز
 •  
  دسترسی به تمامی درس‌های تایپ فارسی و انگلیسی به مدت سه ماه - (۳۳ درصد تخفیف نسبت به ماهانه) (توصیه می‌شود)
 •  
  دسترسی به تمامی درس‌های تایپ فارسی و انگلیسی به مدت شش ماه (۵۰ درصد تخفیف نسبت به ماهانه)
 •  
  دسترسی به تمامی درس‌های تایپ فارسی و انگلیسی به مدت یک‌سال (۶۶ درصد تخیف نسبت به ماهانه)

عضو هستید؟ وارد شوید

یوتایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی‌است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.